Verdieping

Om als arts je stem te kunnen laten horen in het maatschappelijk debat, is enige achtergrondkennis over de zorg in Nederland onontbeerlijk. Er zijn natuurlijk een aantal hele mooie boeken te koop. Maar ook op internet zijn prachtige artikelen te vinden waarmee je snel én goedkoop iets kunt bijleren over de gezondheidszorg in Nederland en in andere landen in elkaar steekt. Dokters in Debat verzamelde een aantal tips. Deze lijst wordt bovendien uitgebreid met recente artikelen! N.B. Helaas staan sommige artikelen achter een paywall en moet je ze dus downloaden via ziekenhuis of universiteit.

  • De waarde van zorg. Socioloog en voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel legt in het NTvG uit hoe duur de Nederlandse zorg is, hoe zich dat verhoudt tot het buitenland en wat Nederland daarvan vindt.
  • Waarde is een steeds belangrijker begrip in de zorg. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook internationaal. De Amerikaanse econoom Michael Porter maakte er zijn levenswerk van en zijn gedachtegoed heeft veel invloed. Een korte samenvatting van hemzelf lees je in de New England Journal of Medicine.
  • Als de zorg in het nieuws is, gaat het vaak over de Verenigde Staten. De wenselijkheid en haalbaarheid van Obamacare (voluit de Patient Protection and Affordable Care Act) wordt nog steeds een fel bediscussieerd. Maar hoe werkt die zorg in de Verenigde Staten nou eigenlijk? Twee overzichtsartikelen over de zorg in de VS, beide gepubliceerd in de JAMA. Deze beschrijft de anatomie aan de hand van overzichten en grafieken. In het tweede artikel komt de oud-president zelf aan het woord, in een unieke publicatie van een (toen) zittend president.
  • De Nederlandse universitair medische centra: complexe organisaties een belangrijke rol spelen in de carrière van veel jonge dokters in Nederland: voor studie, promotie of medische vervolgopleiding. Regelmatig komen de umc’s in het nieuws als in het oog springende spelers in de gezondheidszorg. Of staat er in de krant dat de medische opleidingen te duur zijn. Hoe zit het eigenlijk met de financiering van de umc’s? Je leest het allemaal in dit (goed leesbare) rapport van het Rathenau Instituut. Meer weten over financiering van umc’s? Dat kan bijvoorbeeld met dit overheidsrapport uit 2012
  • De volgende Tweede Kamerverkiezing is misschien pas in 2021. Toch kan het geen kwaad om als dokter alvast een beetje te weten waar partijen staan. Het vormgeven van de politieke agenda is immers een lang proces. Bovendien kiezen we al in 2019 (getrapt, via de Provinciale Staten) de Eerste Kamer. Voor de verkiezingen van maart 2017 publiceerde het NTvG dit handige overzicht. Auteurs Mackenbach en Zaat wijzen op de grote invloed die politiek op artsen heeft en schrijven treffend “Politiek is immers gezondheidszorg op grote schaal”.

Kent je een artikel dat zeker niet in dit overzicht mag ontbreken? Mail ons! Info@doktersindebat.com