Raad van Advies

Stichting Dokters in Debat wordt in woord en daad bijgestaan door een Raad van Advies. Wij zijn trots dat deze toegewijde professionals, ieder om zijn of haar eigen reden, een bijdrage willen leveren aan de stichting.

Paul Brand – kinderarts en honorair hoogleraar medisch onderwijs

paul-brand.jpg

Paul Brand (1961) is kinderarts in Zwolle, honorair hoogleraar medisch onderwijs en auteur van diverse romans waaronder “De stoel van God”. Hij heeft een bijzondere interesse in het opleiden van jonge dokters, en sluit zich aan bij Dokters in Debat omdat het een initiatief is dat de gevestigde orde een spiegel voorhoudt. Daarnaast vindt hij dat Dokters in Debat artsen – jong en oud – uitdaagt om na te denken over de maatschappelijke impact van hun werk en het in durven nemen van stelling overonderwerpen die hen aan het hart gaan. “Door een combinatie van dialoog en debat komen we verder, zowel binnen als buiten de spreekkamer.

Marith Volp – huisarts en voormalig Tweede Kamerlid

NaamloosMarith Volp (1972) is huisarts. Zij werd opgeleid en is werkzaam in Amsterdam. Van 2013 tot 2017 was zij Tweede Kamerlid namens de PvdA en was zij onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille langdurige zorg. Naast het Kamerlidmaatschap bleef zij praktiserend huisarts. Zij was voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. “Dokters zorgen voor mensen. Zij herkennen oorzaken van problemen, zien gevolgen van beleid en hebben oplossingen voor hoe het anders en beter kan. Zorgen voor mensen betekent ook dat dokters die kennis delen en zich laten horen in het maatschappelijke debat.

Jesper Rijpma – Public Affairs NVZ, debatleider en presentator

Utrecht, 180615 Portretten KNMG. Foto: APA FotoJesper Rijpma (1984) studeerde Public Management aan de Utrecht School of Governance. Van 2010 tot 2014 was hij gemeenteraadslid in Utrecht. Tegenwoordig is hij werkzaam in de public affairs, voorheen voor artsenfederatie KNMG en tegenwoordig voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Daarnaast vindt hij het geweldig om groepen in beweging te brengen en debatten te leiden, en is hij – onder andere via het Nederlands Debatinstituut – beschikbaar als dagvoorzitter, debatleider of presentator. Jesper ziet dat de zorg vaak onderwerp is van maatschappelijk en politiek debat. Helaas wordt er daarbij vaker óver artsen gesproken, dan mét artsen. Hij vindt dat het tijd is dat artsen dit omdraaien en onderdeel worden van het debat, en levert daarom graag zijn bijdrage aan Stichting Dokters in Debat.